PayDutch
Don't pay too much

Welkom bij Stichting PayDutch, dé belangen-
behartiger van online MKB ondernemers

Wie we zijn én wat we doen, weet U waarschijnlijk al. Toch leggen we het U graag nog even kort uit. Wat U waarschijnlijk (nog) niet weet is waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Ook dat leggen we U graag uit.
We zijn PayDutch in 2006 begonnen met 2 simpele gedachten:

Stichting PayDutch realiseert deze 2 simpele gedachten en is uitgegroeid tot dé belangenbehartiger van online MKB ondernemers. 

Waarom lid worden bij Stichting PayDutch, dé belangenbehartiger van online MKB Nederland?
‘Onze ambitie is het om online MKB ondernemers betaaloplossingen aan te bieden tegen condities (betaaltarieven, services, gemak en veiligheid) die ze individueel niet kunnen verkrijgen.’

Wat doen we nog meer voor u.

Betaaloplossingen aanbieden gaat in onze filosofie verder dan het aanbieden van een betaalplatform waarmee U een koppeling maakt. Er zijn inmiddels meer dan 50 betaaldienstverleners waar U hiervoor terecht kunt.

De online betaalmarkt blijft echter continu in beweging en “oplossingen” volgen elkaar ogenschijnlijk in rap tempo op. Ook hier geldt dat U als eigenaar van een webshop wel toegang moet hebben tot die oplossingen. En voor veel MKB ondernemers is die toegang er niet.

Wat betreft de ontwikkelingen achter de schermen kunnen we U melden dat bij Stichting PayDutch het vizier steeds staat afgesteld op het aanbieden van (maatwerk) oplossingen voor een brede groep van online MKB ondernemers. Denkt U daarbij bijvoorbeeld aan proactief debiteuren én crediteuren management, effectief liquiditeitsmanagement, aanbieden van nieuwe en betere betaalmethoden met garanties tegen de beste condities, etc. etc. Ook daar informeren we U graag over.

Heeft U vragen of suggesties dan kunt U altijd bij ons terecht via info@stichtingpaydutch.nl

Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch