Onze
betaaloplossingen

Stichting PayDutch denkt met U mee

Goed en verstandig dat U overweegt om lid te worden bij Stichting PayDutch. We zorgen er al sinds 2006 voor dat onze leden altijd tegen de beste condities (betaaltarieven, services, gemak en veiligheid) betalingen kunnen verwerken. Na de koppeling met het betaalplatform garanderen we bij Stichting PayDutch dat U nu en in de toekomst steeds de beste condities zult ontvangen.
We vertellen U hier graag meer over de volgende onderwerpen:

We informeren U ook graag over onze oplossingen op het gebied van debiteuren management. We weten uit ervaring dat veel online MKB ondernemers pas actief over hun debiteuren management proces gaan nadenken als het proces onoverzichtelijk begint te worden. Debiteuren management in de online wereld verschilt enorm van het debiteuren management in de offline (fysieke) wereld; als online ondernemer heeft U immers een andere relatie met Uw klanten dan als ondernemer met een fysieke winkel. Wij adviseren U derhalve om Uw (online) debiteuren management goed te organiseren. En dat kan (relatief eenvoudig) vanaf het moment dat U lid wordt bij Stichting PayDutch.

We willen ook graag Uw aandacht vragen voor de integratie, het koppelen van Uw website met het betaalplatform. Dat is (weliswaar) een technisch verhaal, maar wel een verhaal dat eenmalig even Uw aandacht behoeft. We adviseren U – alhoewel het niet heel omslachtig is – om de integratie altijd door een webbouwer te laten uitvoeren of U hierbij in ieder geval door een deskundige te laten bijstaan.

Heeft U vragen over één van deze onderwerpen of wilt U meer weten over iets dat juist niet op onze website staat uitgelegd? Geen enkel probleem. U kunt ons hierover altijd mailen via ons algemene emailadres: info@stichtingpaydutch.nl

Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch