Betaalautomaten in
Uw fysieke winkel

Onze vaste en mobiele oplossingen

U wilt Uw betalingsverkeer goed en efficiënt regelen. Daarom bieden wij U een passende huur of koopoplossing.

Met één van onze betaalautomaten oplossingen (POS oplossingen) bent U klaar voor de toekomst. Alle betaalautomaten die U via PayDutch afneemt, zijn uiteraard gecertificeerd en ondersteunen het contactloos betalen. Bezoekt U klanten aan huis, bent U winkelier of hebt U naast een webshop ook een fysieke winkel?

De vaste en mobiele betaalautomaten oplossingen van PayDutch kunt U waar en wanneer U dat wilt gebruiken. Deze zijn namelijk uitermate geschikt om mee te nemen en leggen automatisch en beveiligd verbinding met een netwerk. Ze nemen weinig ruimte in en zijn makkelijk te bedienen door zowel U als Uw klant. Wilt U meer weten over deze mogelijkheid? U kunt ons hierover altijd mailen via ons algemene emailadres: info@stichtingpaydutch.nl.
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch