iDEAL op het
Ingenico
betaalplatform

iDEAL op het Ingenico betaalplatform

Ingenico is één van de grootste betaalplatformaanbieders in de wereld.

Ook in België en Nederland zijn er veel webshops – vaak via collectieven – aangesloten bij Ingenico. Stichting PayDutch geldt al sinds 2009 als iDEAL business partner op het Ingenico platform (voorheen gone platform).

Heeft U op dit moment al een koppeling met het Ingenico platform, dan kunt U via Stichting PayDutch heel goedkoop iDEAL inkopen. Ingenico en Stichting PayDutch regelen het op de achtergrond graag voor U. Wilt U meer weten over deze mogelijkheid? U kunt ons hierover altijd mailen via ons algemene emailadres: info@stichtingpaydutch.nl
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch