Onze
werkwijze

Stichting PayDutch, Uw vertrouwde betaalpartner

We zijn verheugd dat U geïnteresseerd bent om klant te worden bij Stichting PayDutch. Zoals gebruikelijk in de betaaldienstverlening, dient U ook bij ons eerst de aanmeldprocedure te doorlopen.

De aanmeldprocedure is zowel een identificatieproces, als een toelatingsproces . Een identificatieproces omdat we moeten controleren wie U bent, wat U doet, hoe Uw onderneming staat ingeschreven, etc. En een toelatingsproces omdat we moeten toetsen of we U en Uw onderneming als klant kunnen en mogen accepteren. Beide processen zijn uiteraard omgeven door uiteenlopende wet- en regelgeving. Denkt U daarbij bijvoorbeeld aan toetsingen die vallen onder de regelgeving ten aanzien van voorkoming van fraude- en witwaspraktijken. In de meeste gevallen heeft U(w onderneming) daar niks mee te maken en is dit (voor U) “een formaliteit”.

Nadat U(w onderneming) de aanmeldprocedure met goed gevolg heeft doorlopen, wordt U pas lid van Stichting PayDutch.

Stichting PayDutch biedt U(w onderneming) nu aan bij de aangesloten betaaldienstverleners. Hierdoor valt U gelijk onder het raamcontract dat Stichting PayDutch met de aangesloten betaaldienstverleners heeft gesloten. De betaaldienstverleners die U als klant zouden willen toevoegen, maken dit kenbaar aan ons. We controleren de condities die ze aanbieden en vragen de betaaldienstverlener met de beste condities een betaalcontract voor U op te stellen.

Door Uw Stichting PayDutch lidmaatschap kunt U gebruik maken van geweldige betaalcondities bij de bij ons aangesloten betaaldienstverleners. Zolang U lid bent bij Stichting PayDutch, hanteert de betaaldienstverlener waarmee U een betaalcontract heeft, de betaalcondities zoals die voor alle leden van Stichting PayDutch zijn overeengekomen en weergegeven worden op onze website. In enkele gevallen kan het voorkomen dat voor U(w onderneming) andere condities gelden. Wij attenderen U hier op voorhand op.

Uiteraard gaan we met alle informatie die we van en over U(w onderneming) ontvangen uitermate vertrouwelijk om. In ons Privacy Statement leest U hoe we dat doen.

Samengevat werkt het aanmeldproces als volgt:
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch