Een vlekkeloze
integratie

Integratie met het betaalplatform

Nadat U klant bent geworden bij een betaaldienstverlener, dient U Uw website te koppelen met het betaalplatform van de betaaldienstverlener. Deze koppeling wordt ook wel een “plugin” genoemd en het installeren van deze koppeling wordt ook aangeduid met “de integratie”.
De meeste betaaldienstverleners hebben prima koppelingen beschikbaar waar U als webshop eigenaar weinig werk aan zult hebben. We adviseren U echter deze integratie door Uw websitebouwer of -ontwikkelaar te laten doen. Op die manier bent U er zeker van dat de integratie vlekkeloos en efficiënt verloopt.
Wij werken al jaren uitsluitend samen met partners die de koppelingen met hun betaalplatform goed onderhouden. Zo eisen we dat al onze partners – naast hun standaard koppelingen – een REST-API en/of een SOAP Web Service ter beschikking hebben. Wij adviseren onze leden altijd gebruik te maken van deze REST-API. Nadat U het aanmeldproces hebt doorlopen, kunt U de door Uw gewenste documentatie uit het backoffice downloaden. Documentatie is uiteraard ook steeds in het Engels beschikbaar. Wilt U meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingpaydutch.nl
‘Wij adviseren U om altijd gebruik te maken van de REST-API en/of de SOAP Web Service ongeacht uw webshopsoftware. Op die manier weet U 100% zeker dat alle betaalmethoden worden ondersteund.’
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch