Privacy
statement

Persoonsgegevens worden bij PayDutch verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voorts is ons privacy beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Welke grondslag hebben we voor verwerking van Uw gegevens?
Hoelang bewaren we Uw persoonsgegevens?
Voor welke doelen gebruiken wij Uw persoonsgegevens?
Van wie krijgen wij Uw gegevens en aan welke anderen geven we die?
Wij gebruiken ook gegevens over U die we niet van U zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van onze business partners of uit andere bronnen. Wij reiken Uw gegevens alleen aan de betaaldienstverleners aan waarmee U een betaaldienstverleningsdocument gaat of heeft getekend. Wij delen Uw gegevens niet met reclame- en/of marketingbureaus.


Wilt U meer informatie dan hier vermeld?
Als U vragen of klachten hebt over de manier waarop we met Uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt U contact opnemen met: compliance@paydutch.com
Scroll to Top