Uw PayDutch
lidmaatschap

Uw PayDutch lidmaatschap

Nadat U de aanmeldingsprocedure met goed gevolg bent doorlopen, ontvangt U van ons Uw lidmaatschapsovereenkomst. Door het tekenen van de lidmaatschapsovereenkomst met Stichting PayDutch komt U in aanmerking voor de PayDutch betaaltarieven.

Na de aanmeldprocedure succesvol te hebben doorlopen, wordt U lid van PayDutch. Dit lidmaatschap maakt het voor U mogelijk om gebruik te maken van de diensten en servicepakket van PayDutch.

Nadat U lid bent geworden van Stichting PayDutch, bieden we U netto inkooptarieven aan. Deze inkooptarieven zijn uiteraard veel gunstiger dan de tarieven die U elders ziet en aangeboden krijgt.

We hebben Stichting PayDutch reeds in 2006 opgezet als inkoopcollectief voor online MKB ondernemers. U betaalt voor het lidmaatschap van Stichting PayDutch dus een lidmaatschapsbijdrage. 

Met de lidmaatschapsbijdrage die U ons betaalt, runnen wij onze stichting. Onze non-profit gedachte maakt het zelfs mogelijk dat we op het einde van het jaar kortingen weggeven aan alle leden!

De onderstaande tabel vertelt u precies hoeveel u maximaal aan lidmaatschapsbijdrage aan Stichting PayDutch daarvoor dient te betalen.

Aantal gerealiseerde transacties Jaarbijdrage Voorschot jaarkosten (tevens minimum jaarbedrag)
< 1.800 €0,125 * aantal transacties € 108,90
1.800 - 6.000 €0,060 * aantal transacties € 108,90
6.000 - 30.000 €0,020 * aantal transacties € 108,90
30.000 - 250.000 €0,015 * aantal transacties € 108,90
> 250.000 €0,010 * aantal transacties € 108,90

Vóór 31 januari dienen alle Stichting PayDutch leden het jaarvoorschot van €108,90 te hebben betaald. Dit is tevens het minimum jaarbedrag dat U achteraf in rekening gebracht krijgt.

Jaarlijks achteraf wordt gekeken naar de daadwerkelijk gerealiseerde aantal transacties over de periode 1 januari t/m 31 december. Voor 1 maart ontvangt een jaarfactuur over het voorgaande jaar voor de daadwerkelijk gerealiseerde aantal transacties. Het betaalde voorschot over dat kalenderjaar van €108,90 wordt op Uw factuur uiteraard in mindering gebracht.

In het eerste jaar van Uw lidmaatschap betaalt U een pro rata bedrag o.b.v. de kwartalen in dat jaar dat U lid was. Als U bijvoorbeeld op 1 mei 2018 klant bent geworden, dan was U slechts 2 van de 4 kwartalen in dat jaar lid. Uw lidmaatschapsbijdrage voor 2018 was dan €54,45.

Ter illustratie een fictief voorbeeld:

U wordt lid van Stichting PayDutch op 1 januari 2018. U ontvangt van Stichting PayDutch in januari 2018 een factuur voor Uw lidmaatschapsvoorschot 2018 van €108,90.

Gedurende het kalenderjaar 2018 worden voor Uw webshop 8.000 transacties verwerkt. U valt hiermee in categorie 3 (6.000 – 30.000 transacties, €0,020/transactie).

U ontvangt vóór 1 maart 2019 van ons een factuur van: 8.000*€0,02-€108,90 = €51,10. U dient dit bedrag te betalen vóór 1 april 2019

Ieder lid betaalt een lidmaatschap bij Stichting PayDutch

Doordat we dankzij onze leden zeer hoge transactievolumes realiseren, bedingen wij zeer lage inkooptarieven op betaalmethoden. Wij behartigen Uw belangen!

Wij geven deze inkooptarieven één-op-één door aan onze klanten; U koopt dus via Stichting PayDutch altijd netto in. Onze non-profit gedachte zorgt ervoor dat U steeds de beste condities krijgt.

Bent U op dit moment klant bij een betaaldienstverlener? Dan kunt U eenvoudig overstappen naar ons. Alle betaaldienstverleners zijn wettelijk verplicht dezelfde dienstverlening te verlenen, dus zij bieden U niets meer.

Wij geloven niet in een dure back office met heel veel gadgets. Dat is “nice to have” maar daar betaalt U ook maandelijks voor zonder dat het U maandelijks iets oplevert. 

Wij geloven in toegankelijke, veilige software oplossingen die functioneel en vooral praktisch zijn. Onze cliënt support is per email 24 uur te bereiken en we beantwoorden mails direct.

Als U overstapt naar Stichting PayDutch, levert U dit gemiddeld een kostenvoordeel op van 50% zonder in te boeten op essentiële zaken als toegankelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid. 

Scroll to Top