Ingenico

Ingenico

Wanneer Uw bedrijf groeit en U grensoverschrijdend zakendoet, is het belangrijk dat U een partner hebt die met U meegroeit. Ingenico is een betaalplatform waar u zelf betaalcontracten kunt afsluiten of – via een of meerdere partners van Ingenico – zelf kunt laten koppelen.

Stichting PayDutch faciliteert iDEAL in de Ingenico kassa sinds 2008. Wilt U goedkoop iDEAL in de Ingenico kassa? Doe als vele andere online MKB ondernemers voor U en maak een iDEAL koppeling met ons. 

U hoeft er zelf niet veel voor te doen. U hoeft alleen kenbaar te maken dat U iDEAL klant bij Stichting PayDutch wenst te worden, wij geven U een koppelingsnummer en U geeft uw koppelingsnummer door aan Ingenico. Heel simpel.

Wat zijn uw voordelen bij Stichting PayDutch?
Indien U via Stichting PayDutch een iDEAL betaalcontract bij Ingenico afneemt, bent U onder meer verzekerd van:
Wilt U meer weten? Neem dan contact op met info@stichtingpaydutch.nl onder vermelding van onderwerp “Ingenico”.
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch