Qshops
Keurmerk

Qshops Keurmerk

Consumenten gaan bij het online winkelen in 70% van de aankopen voor kwaliteit en zekerheid. Ze letten er hierbij ook op of de webshop een erkend keurmerk heeft. Door een erkend keurmerk te voeren maakt U als webshop in een oogopslag zichtbaar dat Uw webshop zich committeert aan gedragsregels, verplichte algemene voorwaarden en privacy beleid.
Het Qshops Keurmerk is een privaatrechtelijk keurmerk voor webshops. Als Qshops klant wordt U door Stichting PayDutch getoetst conform de voorschriften van DNB. Voldoet U aan die voorschriften, dan weet de klant zeker dat hij/zij een veilige aankoop doet bij een betrouwbare webshop. En U? U bent verzekerd van de laagste betaaltarieven in Nederland.

Voor meer informatie verwijzen we U graag naar www.qhops.org
Wat zijn uw voordelen bij Stichting PayDutch als lid van Qshops?
Bent U lid bij Qshops dan kunt U gebruik maken van de diensten van Stichting PayDutch tegen een sterk gereduceerd tarief:

Voldoet U aan de eisen van ons Business profiel, dan betaalt U geen platformkosten én een vaste lidmaatschapsbijdrage van €240,00/jaar. Effectief betaalt U dan bijvoorbeeld voor iDEAL max. €0,08/transactie.

Ter illustratie een fictief voorbeeld:
U wordt lid van Stichting PayDutch op 1 januari 2018. Over kalenderjaar 2018 betaalt U geen lidmaatschapskosten. U ontvangt van ons dus geen factuur over 2018.

Gedurende het kalenderjaar 2019 worden voor Uw webshop 12.000 transacties verwerkt. U valt hiermee normaliter in categorie 3 (6.000 – 30.000 transacties, €0,020/transactie). Als lid van Qshops betaalt U echter slechts €0,01 jaarbijdrage per transactie. U ontvangt van ons derhalve een factuur van: 12.000*€0,01 = €120,00.
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch