MyShop - en andere
webshopmodules

MyShop - webshopmodule

Een eigen webshop begint met de keuze van goede webwinkel software om de webshop op te runnen. Inmiddels bestaan er veel goede webwinkel software, zoals Lightspeed, MyShop, Shopware, etc. etc.

Het myShop.com platform is zeer uitgebreid qua standaard beschikbare functionaliteiten voor webshops. Dat varieert van een naadloze integratie met financiële systemen tot en met real-time data-sharing met ERP of door de klant in-house gebouwde systemen (bijvoorbeeld uitwisseling van klantdata of productinformatie inclusief voorraad). Voor meer informatie verwijzen we U graag naar www.myshop.com

De betaalplatformen waar Stichting PayDutch mee werkt, hebben koppelingen met meer dan 35 verschillende webshopmodules. Alle modules ondergaan regelmatig updates waardoor u verzekerd bent van de beste fit.

 

Wat zijn uw voordelen bij Stichting PayDutch als MyShop gebruiker?
Maakt U gebruik van het MyShop platform dan kunt U gebruik maken van de diensten van Stichting PayDutch tegen een sterk gereduceerd tarief:

Voldoet U aan de eisen van ons Business profiel, dan betaalt U geen platformkosten én een vaste lidmaatschapsbijdrage van €240,00/jaar. Effectief betaalt U dan bijvoorbeeld voor iDEAL max. €0,08/transactie.

Ter illustratie een fictief voorbeeld:
U wordt lid van Stichting PayDutch op 1 januari 2018. Over kalenderjaar 2018 betaalt U geen lidmaatschapskosten. U ontvangt van ons dus geen factuur over 2018.

Gedurende het kalenderjaar 2019 worden voor Uw webshop 12.000 transacties verwerkt. U valt hiermee in categorie 3 (6.000 – 30.000 transacties, €0,02/transactie). U ontvangt van ons derhalve een factuur van: 12.000*€0,02 = €240,00.
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch