Lid worden van
Stichting PayDutch

Start mijn aanmelding

We stellen het zeer op prijs dat u overweegt om lid te worden van Stichting PayDutch.
Uw aanvraag is vrijblijvend tot het moment dat u uw lidmaatschapsovereenkomt en betaalcontract ondertekend aan ons retourneert. De door u verstrekte gegevens vallen vanaf het invullen van onderstaande informatie onder de voorwaarden zoals we die in ons Privacy Statement hebben opgenomen.

U ontvangt van ons een email waarin we u om meer informatie gaan vragen. U kunt ons ook mailen via info@paydutch.com o.v.v. aanvraagformulier.

Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch