Over
ons

Welkom bij Stichting PayDutch.

Voordat U een contract met ons aangaat, is het belangrijk te weten wie we zijn, wat we doen en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Op onze website kunt U al deze informatie terugvinden.
Onder “Onze werkwijze” treft U een uitgebreide beschrijving aan van de dingen die U van ons mag verwachten en wij van U. Onder “Over ons” laten we U graag deelgenoot worden van alle fasen die Stichting PayDutch heeft doorlopen vanaf 2006. Daarnaast ziet U hier hoe U ons kunt bereiken. Indien U vragen heeft, aarzelt U dan niet om ons te contacteren via info@stichtingpaydutch.nl. We beantwoorden Uw vraag dan z.s.m.
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch