Beurs Loyalty
Programma

Beurs Loyalty Programma

Ieder bedrijf kan extra exposure gebruiken. Vaak kunt U als online MKB ondernemer hiervoor slechts terugvallen op sociale media. Maar hoe wordt U dan nog opgemerkt als iedereen dat doet? Gaat u nog meer investeren om toch zichtbaar te zijn of kiest U voor een goedkoper maar effectief alternatief?
Wij bieden online MKB ondernemers de mogelijkheid om op beurzen tegen beperkte kosten maximaal exposure te realiseren.
Wat zijn uw voordelen bij het beurs loyalty programma?
Als lid van Stichting Paydutch profiteert U van ons gezamenlijk inkoopvoordeel:
Wilt U meer weten? Neem dan contact op met info@stichtingpaydutch.nl onder vermelding van onderwerp “Beurs”.
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch